Kontejner na jedlé oleje a tuky

Do naší obce byl pořízen kontejner na jedlé oleje a tuky.

Žádáme občany, aby této možnosti využili a použité oleje odkládali v uzavřených PET lahvích do přistavené nádoby u hasičky v obci Znětínek

Do nádoby patří: použité oleje a tuky z domácnosti (např. fritovací olej, olej po smažení,…), ztužené jedlé tuky.

Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, motorové…), maziva a jiné kapaliny.

Zápis do MŠ Pavlov

Zápis do Mateřské školy Pavlov pro školní rok 2019/2020 s nástupem 1.9.2019, zápis se uskuteční ve středu 15. kětna 2019 od 10:00 hodin do 12:00 hodin v prostorách Mateřské školy v Pavlově.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do Mateřské školy Pavlov jsou vyvěšeny na úřední desce ve Znětínku.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že ve středu 17.4.2019 nebude dopolední ordinace od 7.00 do 11.00 hod. Neodkladné případy budou ve středu ošetřeny v době od 13.00 do 14.00 hodin.

Odpolední ordinace pro zdravé děti bude od 15.00 do 18.00 hodin.

Ve čtvrtek 18.4.2019 bude poradna pro zdravé děti od 12.30 do 14.30 hodin v Radostíně nad Oslavou.

Zápis do 1. třídy ZŠ Radostín nad Oslavou

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Radostíně nad Oslavou oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se koná v pátek 12. dubna 2019 v době od 7.30 do 16.30 hodin v budově školy. Rodiče si s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Všechny další informace jsou k dispozici na webových stránkách školy. Těšíme se na vás!

Mudr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že ve středu 3.4.2019 nebude odpolední ordinace. Náhradní termín je ve čtvrtek 4.4.2019 od 13.30 do 16.00 hodin v Radostíně nad Oslavou. Dopolední ordinace ve středu zůstává beze změn.

MUDr. Pulec informuje

Pá   5.4.2019  MUDr. Jiří Pulec NEORDINUJE!!!

POUZE V AKUTNÍM, NEODKLADNÉM  případě, se v tento den obraťte na MUDr. Josefa Sklenáře- ZS Křižanov, tel: 565 555 422, pá 7:00 – 12:00

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 2. dubna 2019 od 17:10 hodin do 17:25 pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Každý občan odevzdá nebezpečný odpad v daný den a uvedenou hodinu přímo na sběrný dvůr – nikoli ke kontejnerům. Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad, proto si důkladně přečtěte informační leták.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr.  Klimecký oznamuje, že příští týden nebude ordinovat od 6.3. do 8.3. 2019 z důvodu čerpání dovolené. Zastupovat jej bude MUDr. Bendáková v Křižanově v jejích ordinačních hodinách,tj. ve středu od 7.00 do 10.00 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 7,00 do 11,00 hodin.