Vybírání poplatků za vodu a psy

Od pondělí 20.5.2019 do čtvrtka 23.5.2019 vždy od 8 hodin do 12 hodin a ve středu od 8 hodin do 12 hodin a od 18 hodin do 19 hodin se na obecním úřadě ve Znětínku  bude vybírat poplatek za vodu a poplatek za psa.

Zápis do MŠ Pavlov – pozor změna!

Zápis do Mateřské školy Pavlov pro školní rok 2019/2020 s nástupem 1.9.2019, zápis se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 10:00 hodin do 12:00 hodin v prostorách Mateřské školy v Pavlově.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do Mateřské školy Pavlov jsou vyvěšena na úřední desce ve Znětínku.

Čipování psů

Od 1. 1. 2020 musí být každý pes čipován. Hromadné čipování v naší obci proběhne v září. V případě zájmu o načipování psa se zapište na formulář na OÚ Znětínek. Čipování psů zajistí MVDr. Piskovský Tomáš, průběžná cena čipování bude cca 350,- Kč

Výstřižek

Očkování psů

V pondělí 29. 4. 2019 od 16 hodin proběhne v naší obci očkování psů. Očkování proběhne na obvyklém místě u zastávky. Vzteklina 100 Kč a kombinace 300 Kč.

Firma Ave Vysočina oznamuje

Firma Ave Vysočina upozorňuje, že v souladu se smlouvou dochází od 1.5.2019 ke změně četnosti vývozu. Vývoz bude probíhat 1x za 14 dnů v sudých týdnech, vývozní den se nemění (pátek).