Čipování psů

V úterý 24. září od 16:30 hodin proběhne v naší obci čipování psů. Cena čipu 400 – 450 Kč. Čipování psů proběhne na obvyklém místě u zastávky.

Informace podá MVDr. Piskovský tel.č. 776 712 083.

ZERAS oznamuje

ZERAS a. s. Radostín nad Oslavou oznamuje všem svým zaměstnancům a bývalým členům družstva, kdo má zájem o naturálie (obilí, brambory), ať si je nahlásí na váze na tel. č. 566 670 281, 737 246 963 do středy 11. 9. 2019.

Prohlídka školy v Radostíně nad Oslavou

V neděli 8. září od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude otevřena budova ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou. Veřejnost si bude moci prohlédnout nově vybudované 4. patro starší budovy ZŠ se čtyřmi moderními odbornými učebnami, nové výtahy, novou učebnu MŠ. Zároveň budou přístupny k prohlídce stávající učebny a tělocvična s jejich současným vybavením. Všichni jsou srdečně zváni.