Svazek obcí Pooslaví

Svazek obcí POOSLAVÍ
Na Městečku 114
59214 Nové Veselí

IČ: 72567953

e-mail: predseda@svazekobcipooslavi.cz
Webové stránky: www.svazekobcipooslavi.cz

Pozvánka na valnou hromadu (zveřejněno 31. 5. 2018)

Pozvánka na valnou hromadu (zveřejněno 4. 5. 2018)

Rozpočet na rok 2018 (zveřejněno 13. 12. 2017)

Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 (zveřejněno 13. 12. 2017)

Návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřejněno 14. 11. 2017)

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (zveřejněno 14. 11. 2017)

Pozvánka na zasedání valné hromady svazku obcí POOSLAVÍ (zveřejněno 14. 11. 2017)

Pozvánka na zasedání valné hromady svazku obcí POOSLAVÍ (zveřejněno 17. 5. 2017) – další materiály ke svazku obcí: