Úřední deska

Záměr o pronájem obecního bytu (zveřejněno 25. 4. 2018)

Veřejná vyhláška – oznámení obecné povahy (zveřejněno 8. 11. 2017)

Oznámení o odstávce elektrické energie (zveřejněno 27. 9. 2017)

Oznámení (zveřejněno 9. 8. 2017)

Oznámení (zveřejněno 3. 5. 2017)

Lesní hospodářská evidence právnické osoby vlastnící les včetně údajů pro potřeby centrální evidence (zveřejněno dne 3. 3. 2017)

Lesní hospodářská evidence fyzické osoby vlastnící les včetně údajů pro potřeby centrální evidence (zveřejněno dne 3. 3. 2017)

Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2016 (zveřejněno dne 3. 3. 2017)

Informace odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesa (zveřejněno dne 20. 2. 2017)

Exekuční příkaz 203 Ex 21091/16-16 (zveřejněno dne 16. 2. 2017)

Exekuční příkaz 203 Ex 21091/16-53 (zveřejněno dne 16. 2. 2017)

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zveřejněno dne 16. 2. 2017)

Záměr na výměnu pozemku (zveřejněno dne 14.9.2016)

Záměr na výměnu pozemku (zveřejněno dne 22.6.2016)

Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Znětínek a vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Znětínek k veřejnému nahlédnutí (zveřejněno dne 15.4.2016)

Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 (zveřejněno dne 11.4.2016)

Konečný závěrečný účet za rok 2015 (zveřejněno dne 9.3.2016)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2015 (zveřejněno dne 9.3.2016)

Dopis od Krajského úřadu Kraje Vysočina ke zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje  (zveřejněno dne 22.1.2016)