Odvoz nebezpečného odpadu

Dne 20. dubna 2017 od 17:50 hodin do 18:05 Pořádá firma Odas v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Každý občan odevzdá nebezpečný odpad v daný den a uvedenou hodinu přímo na sběrný dvůr – nikoli ke kontejnerům.

Na plakátě v obchodě či obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad. Jiný odpad jako linolea, matrace, koberce a jiné jsou velkoobjemový odpad a nebude vám odebrán, proto si důkladně přečtěte informační leták.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že ve středu 12. 4. 2017 nebude dopolední ordinace.

Odpolední ordinace bude od 12,30 do 14,00 hodin pro nemocné a od 14,30 do 18,00 hodin bude ordinace pro pozvané.

Zápis do 1. třídy v ZŠ Radostín nad Oslavou

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Radostíně nad Oslavou oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná v pátek 7. dubna 2017 v době od 7.30 do 16.30 v budově školy. Rodiče si sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Všechny další informace jsou k dispozici na webových stránkách školy. Těšíme se na Vás.