Očkování psů

Ve čtvrtek 4. května 2017 od 16:30 hodin proběhne v naší obci očkování psů. Očkování psů proběhne na obvyklém místě u autobusové zastávky.

Změna svozu komunálního odpadu

Ave Vysočina s.r.o. upozorňuje občany na změnu svozu komunálního odpadu. Od 1. 5. 2017 dochází ke změně četnosti vývozu. Vývoz bude probíhat 1x za 14 dnů v sudých týdnech, vývozní den se nemění!!

Prodej stromků a keřů

V neděli  23. 4. 2017 vám  soukromý zemědělec Hana Ludesová z Třebíče nabídne  svoje výpěstky.

Prodej proběhne v 10.15 až 10.30 na obvyklém místě.

Ovocné stromky a dřeviny:
jabloně,hrušně,třešně,višně,švestky,ryngle,broskve,nektarinky, meruňkošvestky,rybíz,maliny,indiánské borůvky

Růže: velkokvěté:
KEŘE Rakytník řešetlákový (včetně samců) , Kustovice čínská, muchovník, Šišák bajkalský, Klanopraška čínská, Jeřáb

 

Odvoz nebezpečného odpadu

Dne 20. dubna 2017 od 17:50 hodin do 18:05 Pořádá firma Odas v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Každý občan odevzdá nebezpečný odpad v daný den a uvedenou hodinu přímo na sběrný dvůr – nikoli ke kontejnerům.

Na plakátě v obchodě či obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad. Jiný odpad jako linolea, matrace, koberce a jiné jsou velkoobjemový odpad a nebude vám odebrán, proto si důkladně přečtěte informační leták.