Očkování psů

Ve středu 2.5.2018 od 16 hodin proběhne v naší obci očkování psů. Očkování proběhne na obvyklém místě u zastávky. Vzteklina 100 Kč a kombinace 300 Kč.

 

Změny v ordinačních hodinách

MUDr. Klimecký oznamuje, že ve středu 25.4.2018 nebude dopolední ordinace pro nemocné od 7:00 hodin do 11:00 hodin, ale bude posunuta na dobu od 12:30 hodin do 14:00 hodin.

MUDr. Bartošík, ženský lékař v Radostíně nad Oslavou nebude 7.5.2018 ordinovat z důvodu čerpání dovolené.

Stav vodoměrů

V sobotu 28. dubna 2018  od 7:30 hodin se bude zapisovat stav vodoměrů. Žádáme občany, aby zpřístupnili cestu k vodoměrům, nebo zanechali lísteček se stavem vodoměrů na viditelném místě. Děkujeme

 

Sběr starého železa

SDH Znětínek pořádá v naší obci v pátek 20. dubna 2018  po 15 hodině SBĚR STARÉHO ŽELEZA. Prosíme občany, kdo má doma staré železo, ať ho nachystá před svůj dům.

Hasiči předem děkují.

 

Informování občanů pomocí SMS zprávy

OÚ Znětínek spouští novou bezplatnou službu – informování občanů pomocí SMS zpráv. Informace občanům jsou sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, přesto se sestává, že určité informace se občané nedozvědí z důvodu nepřítomnosti v obci. Právě informace prostřednictvím SMS zprávy se k občanům dostane nezávisle na tom, kde se nacházejí a téměř okamžitě. Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování zvířat, odvozy odpadů, o dění v obci atd. Tato bezplatná služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Znětínek.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit k odběru SMS zpráv prostřednictvím obecního emailu znetinek@post.cz (předmět: sms rozhlas, dále uveďte své jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a telefonní číslo).

Změna režimu svozu odpadu

AVE Vysočina od května přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). V naší obci budou svozy probíhat v SUDÝCH týdnech. Svozovým dnem i nadále zůstává pátek.

Svozový plán:

  1. 4. –  ANO
  2. 5. – ANO
  3. 5. – NE
  4. 5. – ANO a dalších 14 dní sudý pátek

Setkání rodáků 2018

Obecní úřad Znětínek oznamuje občanům obce, že 4. srpna 2018 se uskuteční setkání rodáků a přátel obce Znětínek. O programu budou občané informováni v pozdějších termínech.