MUDr. Pulec informuje

Pá   5.4.2019  MUDr. Jiří Pulec NEORDINUJE!!!

POUZE V AKUTNÍM, NEODKLADNÉM  případě, se v tento den obraťte na MUDr. Josefa Sklenáře- ZS Křižanov, tel: 565 555 422, pá 7:00 – 12:00

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 2. dubna 2019 od 17:10 hodin do 17:25 pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Každý občan odevzdá nebezpečný odpad v daný den a uvedenou hodinu přímo na sběrný dvůr – nikoli ke kontejnerům. Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad, proto si důkladně přečtěte informační leták.