Očkování psů

V pondělí 29. 4. 2019 od 16 hodin proběhne v naší obci očkování psů. Očkování proběhne na obvyklém místě u zastávky. Vzteklina 100 Kč a kombinace 300 Kč.

Firma Ave Vysočina oznamuje

Firma Ave Vysočina upozorňuje, že v souladu se smlouvou dochází od 1.5.2019 ke změně četnosti vývozu. Vývoz bude probíhat 1x za 14 dnů v sudých týdnech, vývozní den se nemění (pátek).

Kontejner na jedlé oleje a tuky

Do naší obce byl pořízen kontejner na jedlé oleje a tuky.

Žádáme občany, aby této možnosti využili a použité oleje odkládali v uzavřených PET lahvích do přistavené nádoby u hasičky v obci Znětínek

Do nádoby patří: použité oleje a tuky z domácnosti (např. fritovací olej, olej po smažení,…), ztužené jedlé tuky.

Do nádoby nepatří: technické oleje (převodové, motorové…), maziva a jiné kapaliny.

Zápis do MŠ Pavlov

Zápis do Mateřské školy Pavlov pro školní rok 2019/2020 s nástupem 1.9.2019, zápis se uskuteční ve středu 15. kětna 2019 od 10:00 hodin do 12:00 hodin v prostorách Mateřské školy v Pavlově.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do Mateřské školy Pavlov jsou vyvěšeny na úřední desce ve Znětínku.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že ve středu 17.4.2019 nebude dopolední ordinace od 7.00 do 11.00 hod. Neodkladné případy budou ve středu ošetřeny v době od 13.00 do 14.00 hodin.

Odpolední ordinace pro zdravé děti bude od 15.00 do 18.00 hodin.

Ve čtvrtek 18.4.2019 bude poradna pro zdravé děti od 12.30 do 14.30 hodin v Radostíně nad Oslavou.

Zápis do 1. třídy ZŠ Radostín nad Oslavou

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Radostíně nad Oslavou oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se koná v pátek 12. dubna 2019 v době od 7.30 do 16.30 hodin v budově školy. Rodiče si s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Všechny další informace jsou k dispozici na webových stránkách školy. Těšíme se na vás!