Oznámení otce Pavla Hrabovce

Oznámení otce Pavla Habrovce:

Minulý týden jsem v ohláškách neuváděl čas slavení bohoslužeb, protože jsem chtěl zdůraznit, že jsou v této době slaveny soukromě. Tento týden čas bohoslužeb v ohláškách uvádím proto, abyste se mohli v tuto dobu duchovně připojit. Jsou slaveny v obvyklou dobu. Pro svátost smíření jsem přítomen ve zpovědnici půl hodiny před každou mší svatou. Dbejte ale, prosím, zvýšených hygienických opatření, dodržujte předepsané rozestupy a přicházejte s rouškou.

Každý den Vám žehnám Nejsvětější Svátostí a posílám požehnání po modlitbě Anděl Páně 3x denně. Čtvrteční mše svatá budu slavit s prosbou za Vás všechny, kteří pomáháte druhým v této náročné době, a za ukončení pandemie.

Vláda naší republiky nám duchovním dovoluje individuální návštěvy za účelem duchovní služby. Kdo byste měl zájem, jsem ochotný Vás na požádání navštívit. Můžete také přijít osobně na faru, případně mě kontaktovat přes telefon nebo e-mail.

Otec biskup Vojtěch nás vyzývá ke společné modlitbě růžence v rodinách každý den ve 20.00 hodin. Proto v 19.55 hodin zazní zvony, které nám ji připomenou.

MUDr. Klimecký informuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že poradna pro malé děti bude v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 8,00 do 11,00 hodin. Ordinace pro nemocné bude v tyto dny od 13,00 do 15,00 hodin.

Stále platí nutnost objednávat se jak na kontrolu či vyšetření.

Odvoz nebezpečného odpadu zrušen

AVE Vysočina oznamuje občanům, že v souvislosti s vývojem opatření pro předcházení šíření viru COVID 19 – zákaz pobytu více než 2 osob pohromadě na veřejně dostupných místech – rušíme termín svozů nebezpečného odpadu 31.3.2020. O novém termínu svozů Vás budeme včas informovat.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Informace k zápisu do 1. tříd

Ředitelství ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou sděluje, že na základě Opatření ministra školství proběhne zápis do I. třídy v pátek 3. dubna 2020 od 7 do 16.30 hodin v budově školy bez přítomnosti dětí.  Podrobné informace jsou na webových stránkách školy, dále vyvěšeny na dveřích základní školy.

Více informací zde

Informace – Pošta Radostín

Pošta Radostín nad Oslavou oznamuje, že od dnešního dne tj. 24.3.2020 bude otevřeno od pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin bez polední pauzy. Pošta dále oznamuje, že z důvodu bezpečnosti Seniorů, kdy probíhá výplata důchodů jako „ODNOSNÉ“ tzn.,že klient si chodí na poštu nebo poštu Partner pro důchod osobně, tak tyto důchody z důvodu vládního nařízení budou doručovány těmto klientům přes doručovací síť (přinese poštovní doručovatel přímo do místa bydliště v den výplatní). Pokud nebude klient zastižen doma, jeho důchod bude uložen na příslušné poště jako dosud. Výplatní dny důchodu 22,24, budou doručovány do místa bydliště uvedené na výplatním dokladu.

Nákupy senioři

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. – až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Změna otevírací doby pošty

Pošta Radostín nad Oslavou oznamuje, že vzhledem k mimořádné situaci a k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR bude mít od  23.3.2020 do odvolání  upravenou otevírací dobu a to pondělí až pátek, dopoledne od 8:00 – 12:00 a odpoledne od 13:00 – 15:00 hodin.

 

Sběr nebezpečného odpadu

V úterý 31. března 2020 od 17:10 hodin do 17:25 hodin pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů. Předejde se tím zdržení a znečištění prostranství naší obce.

Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad.