ZERAS oznamuje

ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou oznamuje občanům, že bude v naší obci zítra v úterý 24. 11. 2020 od 9:15 hodin prodávat ryby na obvyklém místě. Cena za 1 kg 50 Kč.

Obnovení provozu MŠ Pavlov

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

V pondělí 23. 11. 2020 bude obnoven provoz naší MŠ. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili ke stravování na email vedoucí ŠJ: janajakymova@seznam.cz do čtvrtka 19. 11. 2020. Kdo se nepřihlásí, bude automaticky omluven. Hygienická prevence zůstává v platnosti – rodiče a ostatní osoby, které doprovázejí děti do MŠ musí mít roušku, dezinfekce v šatně nebo použijte před vstupem do MŠ svou vlastní.

Na děti i jejich rodiče se těší kolektiv MŠ Pavlov☺.

Odstávka pitné vody

Ve čtvrtek 19.11.2020 od 8 hodin do odpoledních hodin proběhne v naší obci odstávka pitné vody, z důvodu předělání armaturní komory. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že v pondělí 16.11.2020 nebude dopoledne ordinovat.

Neodkladné případy ošetří MUDr. Bendáková v Křižanově v ordinační době od 7,00 – 11,00 hodin.

Je nutné se objednat na tel. čísle 566 543 600.

Dopoledne bude v Radostíně v ordinaci od 7,00 – 12,00 sestřička pro případné vyřízení telefonů.

Odpolední poradna pro malé děti bude v ordinační době od 12,30 – 17,00 hodin.

Ve středu18.11.2020  bude dopolední ordinace od 10,30 – 12,30 hodin. Objednávat lze od 7,00 hodin.

Odpolední ordinace pro zdravé děti bude v ordinační době od 14,30 – 18,00 hodin.

 

MUDr. Klimecký informuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že ve středu 11.11.2020 nebude dopoledne ordinovat.

Neodkladné a akutní případy ošetří MUDr. Bendáková  v Křižanově v ordinační době od 7,00 -11,00 hodin. Je nutné se předem objednat na tel. čísle 566 543 600.

V Radostíně n.Osl. bude dopoledne od 7,00 – 12,00 hodin v ordinaci sestřička pro případné vyřízení telefonů.

Odpolední ordinace pro zdravé děti  bude  v době od 15,00 – 18,00 hodin.

AVE Vysočina informuje

AVE Vysočina oznamuje občanům, že zimní svozy směsného komunálního odpadu v naší obci budou probíhat od 45. týdne (to je od 6.11.2020) každý týden. Vývozní den se nemění (pátek).

MUDr. Klimecký informuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že zítra v úterý 3.11.2020 nebude poradna pro malé děti. Dopolední ordinace bude v této době :
od 7,00 – 8.30 a od 12,00 – 14,00 hodin.

Stále platí nutnost telefonicky se objednat  na vyšetření.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že v pondělí 2.11. nebude poradna pro miminka. Náhradní termín je v úterý 3.11.2020 v době od 12,30-15,00 hodin. Ve středu 4.11.2020 nebude odpolední ordinace pro zdravé děti. Dopolední ordinace zůstává beze změn a stále platí nutnost se objednat na vyšetření.

Odvoz nebezpečného odpadu

Ve středu 11. listopadu 2020 od 16:15 hodin do 16:30 hodin pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů. Předejde se tím zdržení a znečištění prostranství naší obce.

Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad.