Opatření – COVID 19!!!

Opatření – COVID 19!!!

Oznamujeme občanům, že v rámci opatření proti zpomalení šíření viru COVID – 19 bude od půlnoci ze středy na čtvrtek tj. z 18.3. na 19.3.2020 zavedena povinnost nošení ochranných roušek na veřejnosti. ve stejnou dobu začne platit opatření, že v prodejnách potravin, drogerie a lékáren bude časový úsek mezi 10:00 a 12:00 hodinou vyhrazen pro nákup důchodců nad 65 let. Důchodcům je doporučeno, aby využívali rezervovanou dobu, kdy v obchodě bude přítomný pouze personál.

MUDr. Klimecký oznamuje

MUDr. Klimecký oznamuje , že ve čtvrtek 19.3 2020 a 26.3.2020 bude dopoledne od 8,00 do 11,00 hodin  poradna pro malé děti.

Do této poradny přijdou pouze rodiče s objednanými dětmi.

Ordinace pro nemocné bude tyto čtvrtky od 13,00 do 15,00 hodin a to opět pro objednané.

Důrazně žádáme všechny rodiče, aby plně respektovali změny v ordinační době a nechodili na vyšetření ve čtvrtek dopoledne.

Velmi žádáme rodiče, aby se objednávali na každé vyšetření i na každou prevenci a očkovaní a aby s dítětem chodil jen jeden z rodičů.

Pomoc seniorům

Obecní úřad Znětínek nabízí seniorům v naší obci pomoc se zásobováním základními potravinami, léky a dalšími nezbytnými potřebami, i četbu z naší knihovny v době vyhlášeného nouzového stavu.

Všichni starší občané, kteří si nemohou zajistit nákupy přes své příbuzné, mohou kontaktovat Obecní úřad Znětínek na tel. 566 670 223 a mob. 721 315 504 nebo 723 538 824.

Připomínáme zejména seniorům doporučení a nařízení proti šíření onemocnění COVID-19, aby pokud možno neopouštěli svoje domovy a vyhýbali se kontaktu s větším počtem lidí.

MUDr. Klimecký informuje

MUDr. Klimecký oznamuje, že vzhledem k epidemiologické situaci  COVID-19 a v souvislosti s nařízením vlády budou platit od 16.3.2020 do odvolání tato opatření :

  • Jsou zrušeny poradny pro miminka v Radostíně n. Osl. , v Borech i v Ostrově n. Osl. a středeční odpolední ordinace pro velké děti.
  • Dopolední ordinace zůstává beze změn, tj. od 7,00-11,00 hodin, ale je nutné se objednávat k vyšetření na konkrétní hodinu na tel. čísle    722 139 343 v době  od 8,00- 12,00 hodin.

Po telefonické domluvě se bude posílat e-recept  emailem.

Bohoslužby

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Více na https://farnostradostin.webnode.cz/

 

Upozornění – karanténa!!!

Kraj Vysočina upozorňuje na odkaz na aktuální upozornění týkající se návratu občanů ze zahraničí. Obrovským problémem je, že nejsou informováni o povinné karanténě i po návratu z ostatních rizikových zemí, nejen z Itálie. Povinná karanténa platí pro všechny, kteří se vrací z rizikových oblastí (k dnešní 9:20 hodině šlo o 18 zemí celého světa, zásadní je však, že mezi tyto oblasti už patří i Německo a Rakousko!).

MUDr. Klimecký – oznámení

MUDr. Klimecký žádá rodiče svých pacientů, kteří se nyní vrátili nebo se budou vracet ze zahraničí či byli v kontaktu s někým, kdo byl v zahraničí a jsou objednaní na prevenci nebo očkování v termínech do konce března, aby se přeobjednali na duben na tel. čísle 566 670 123.