Koronavirus – informace

Opatření – COVID 19!!!

Informace pro pacienty – zajištění léčivých přípravků během karantény + průvodní dopis

Nošení roušek od 1.9.2020 – leták

Na veřejnosti bezpečně -leták

Mimořádné opatření – hromadné akce (od 1.9.2020)

Mimořádné opatření – nošení roušek (od 1.9.2020)

Mimořádné opatření – izolace a karanténa (od 1.9.2020)

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 8/2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

Mimořádné opatření – otevírací doba pro seniory

Oznamujeme občanům, že v rámci opatření proti zpomalení šíření viru COVID – 19 bude od půlnoci ze středy na čtvrtek tj. z 18.3. na 19.3.2020 zavedena povinnost nošení ochranných roušek na veřejnosti. ve stejnou dobu začne platit opatření, že v prodejnách potravin, drogerie a lékáren bude časový úsek mezi 10:00 a 12:00 hodinou vyhrazen pro nákup důchodců nad 65 let. Důchodcům je doporučeno, aby využívali rezervovanou dobu, kdy v obchodě bude přítomný pouze personál.

—-

Obecní úřad Znětínek nabízí seniorům v naší obci pomoc se zásobováním základními potravinami, léky a dalšími nezbytnými potřebami, i četbu z naší knihovny v době vyhlášeného nouzového stavu.

Všichni starší občané, kteří si nemohou zajistit nákupy přes své příbuzné, mohou kontaktovat Obecní úřad Znětínek na tel. 566 670 223 a mob. 721 315 504 nebo 723 538 824

Připomínáme zejména seniorům doporučení a nařízení proti šíření onemocnění COVID-19, aby pokud možno neopouštěli svoje domovy a vyhýbali se kontaktu s větším počtem lidí.

—-

Informace z Kraje Vysočina:

Nestyďme se za roušky
Oficiální telefonická linka

Nové Usnesení vlády vydané v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem – z 18.3.2020

Rady a doporučení Státního zdravotního ústavu pro osoby v domácí karanténě.

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu.

Je možné využívat i další informační zdroje, např.:

https://www.mojeambulance.cz/covid-19/pravidla-karanteny/

https://www.zdravezpravy.cz/2020/03/12/jake-to-je-v-domaci-karantene-vice-na-zdravezpravy-cz/

Informace Ministerstva zemědělství

  1. Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy;
  2. Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe;
  3. Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát, že majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou možnost starat se o zvířata (nakrmit, podojit apod.) – aby se zabránilo týrání zvířat, tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat.

Informace Ministerstva spravedlnosti

Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP, nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karantenních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP. Poskytovatele města a obce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele.

Informace Ministerstva vnitra:

Mimořádné opatření – ochrana hranic ČR