Jak to bylo kdysi

Sesbíral, upravil a vyfotil Ladislav Kosour