Vyhlášky a nařízení

Opatření obecné povahy MZe (zveřejněno dne 10.12.2019)
 o místním poplatku ze psů  (zveřejněno dne 20. 11. 2019)
Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (zveřejněno dne 20. 11. 2019)

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č.2/2019 – o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Znětínek (zveřejněno dne 20. 11. 2019)

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Veřejná vyhláška Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno 9. 8. 2019)

Veřejná vyhláška č. 1 o nočním klidu (zveřejněno dne 30. 5. 2019)

Veřejná vyhláška – oznámení Finančního úřadu o možnosti nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu (zveřejněno dne 24. 4. 2019)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. (zveřejněno 11. 4. 2019)

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti (zveřejněno 4. 4. 2019)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno 3. 7. 2018)

Veřejná vyhláška – Uvědomění vlastníků lesních majetků územního zařizovacího obvodu „LHO Jihlava, správního obvodu Žďár nad Sázavou“ (zveřejněno dne 26. 6. 2018)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  – uzavírka Pavlov (zveřejněno dne 18. 6. 2018)

Obecně závazná přihláška o nočním klidu zde a zde (zveřejněno dne 31.5.2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno 7. 6. 2017)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu zde a zde (zveřejněno 24. 5. 2017)

Veřejná vyhláška – informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno 23. 5. 2017)

Veřejná vyhláška – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 (zveřejněno 21. 4. 2017)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – INFORMACE O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (zveřejněno 11. 4. 2017)

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (zveřejněno 10. 3. 2017)

Nařízení č. 01/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území Obce Znětínek (zveřejněno dne 27. 2. 2017)

Veřejná vyhláška 1/2016 (zveřejněno dne 26.9.2016)

Dražební vyhláška (zveřejněno dne 23.9.2016)

Veřejná vyhláška (zveřejněno dne 23.9.2016)

Veřejná vyhláška oznámení o vydání změny č.2 územního plánu Znětínek (zveřejněno dne 21.7.2016)

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno dne 22.1.2016)