Úřední deska

Smlouva o dodávce pitné vody.

Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody.

Záměr o prodeji a nákupu pozemku (zveřejněno 11. 5. 2020)

Porovnání všech položek  a výpočtu vody za rok 2019 (zveřejněno 6.5.2020)

Oznámení o  nákupu pozemku + geometrický plán (zveřejněno 6.5.2020)

Veřejná vyhláška – finanční úřad (zveřejněno 24. 4. 2020)

Veřejná vyhláška – Oznámení změny konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (zveřejněno k 17. 4. 2020)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství – kůrovci) (zveřejněno 6. 4. 2020)

Oznámení – o konání opakovaného veřejného projednání návrhu  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno 2. 4. 2020)

Veřejná vyhláška – Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno 2. 4. 2020)

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa (zveřejněno dne 17. 1. 2020)

Rozhodnutí starosty obce – kácení stromu smrk a jasan (zveřejněno dne 4. 10. 2019)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu č. 2 o uplatňování územního plánu Znětínek v uplynulém období (zveřejněno dne 27. 9. 2019)

NÁVRH ZPRÁVY Č. 2 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNĚTÍNEK V UPLYNULÉM OBDOBÍ (zveřejněno dne 27. 9. 2019)

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. ze dne 17.8.2019

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity (zveřejněno 19.8.2019)

Parte- R.D. Mgr. KUBÁT

Veřejná vyhláška č. 1 o nočním klidu (zveřejněno dne 30. 5. 2019)

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  2018 (zveřejněno 25. 4. 2019)

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti (zveřejněno 4. 4. 2019)

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence (zveřejněno dne 8. 2. 2019)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (zveřejněno 24. 1. 2019)

Záměr na pach zemědělských pozemků (Zveřejněno 10. 1. 2019)

Záměr o pronájem obecního bytu (zveřejněno 25. 4. 2018)

Veřejná vyhláška – oznámení obecné povahy (zveřejněno 8. 11. 2017)

Oznámení o odstávce elektrické energie (zveřejněno 27. 9. 2017)

Oznámení (zveřejněno 9. 8. 2017)

Oznámení (zveřejněno 3. 5. 2017)

Lesní hospodářská evidence právnické osoby vlastnící les včetně údajů pro potřeby centrální evidence (zveřejněno dne 3. 3. 2017)

Lesní hospodářská evidence fyzické osoby vlastnící les včetně údajů pro potřeby centrální evidence (zveřejněno dne 3. 3. 2017)

Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2016 (zveřejněno dne 3. 3. 2017)

Informace odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesa (zveřejněno dne 20. 2. 2017)

Exekuční příkaz 203 Ex 21091/16-16 (zveřejněno dne 16. 2. 2017)

Exekuční příkaz 203 Ex 21091/16-53 (zveřejněno dne 16. 2. 2017)

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zveřejněno dne 16. 2. 2017)

Záměr na výměnu pozemku (zveřejněno dne 14.9.2016)

Záměr na výměnu pozemku (zveřejněno dne 22.6.2016)

Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Znětínek a vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Znětínek k veřejnému nahlédnutí (zveřejněno dne 15.4.2016)

Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016 (zveřejněno dne 11.4.2016)

Konečný závěrečný účet za rok 2015 (zveřejněno dne 9.3.2016)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Znětínek za rok 2015 (zveřejněno dne 9.3.2016)

Dopis od Krajského úřadu Kraje Vysočina ke zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje  (zveřejněno dne 22.1.2016)