Informace - VOLBY do zastupitelstev obcí 2022 konané ve dnech 23.9.2022 a 24.9.2022.


Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022 

Kandidátní listiny se příslušnému registračnímu úřadu podávají nejpozději do 19. 7. 2022 do 16 hodin. Doporučujeme podat kandidátní listinu co nejdříve. 

Kandidátní listiny podávat na registrační úřad Žďár nad Sázavou - Žižkova 227/1
1. patro, kancelář č. 33 Drahoslava Komínková, Kancelář tajemnice 

Způsob podání kandidátních listin:

osobně – v listinné podobě

poštou – v listinné podobě – musí být doručeno registračnímu úřadu do 19. 7. 2022 do 16 hodin, nestačí dát k poštovní přepravě

elektronicky – Zaslání z datové schránky zmocněnce + kandidátní listina ve formě platného výstupu autorizované konverze Zaslání z datové schránky zmocněnce + v příloze je kandidátní listina s elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem politické strany Podání kandidátní listiny podepsané uznávaným elektronickým podpisem Kandidátní listina s uznávaným elektronickým podpisem (podpisy) může být registračnímu úřadu zaslána elektronicky, tj. prostřednictvím jakékoli datové schránky nebo emailu.

Kandidátní listinu nelze registračnímu úřadu zaslat emailem bez uznávaného elektronického podpisu.

Bližší podrobnosti k podání kandidátních listin elektronicky naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/moznosti-elektronickeho-podani-kandidatni-listiny-a-jejich-priloh.aspx


Stanovení počtu členů zastupitelstva v obci Znětínek na volební období 2022/2026.pdf

Informace pro kandidáty:

metodika k podávání kandidátních listin.pdf

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx

Kandidatni-listina-koalice-politicke-strany-politickeho-hnuti-vzor.docx

Kandidatni-listina-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-vzor.docx

Kandidatni-listina-nezavisly-kandidat.doc

Kandidatni-listina-politicke-strany-hnuti-vzor.docx

Kandidatni-listina-Sdruzeni-politicke-strany-hnuti-a-nezavislych-kandidatu-vzor.docx

Prohlášení kandidata - příloha ke kandidátní listině .doc

počty podpisů na peticich v obci Znětínek .pdf

Petice vzor.docx