Oznámení koncepce - Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025 .pdf

Ke koncepci můžete podat písemné vyjádření KÚ Kraje Vysočina, odboru živ. prostředí do 21. 11. 2022.