Pozvánka na zasedání obce Znětínek dne 10.8. 2022 od 19:00 hodin