Program zasedání ZO Znětínek dne 20.10.2021 od 19:00 hodin