Program zasedání ZO Znětínek dne 28.7.2021 od 19:00 hodin