Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu dne 7. a 8. června 2024