Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 územního rozvoje Kraje Vysočina