DVD Rodáci

Kdo má zájem o DVD ze srazu rodáků, který proběhl dne 4. 8. 2018, nechť se nahlásí na OÚ Znětínek do 24. 8. 2018. Předběžná cena DVD je 200 Kč.

Pokles vody – výzva občanům

V důsledku sucha a poklesu hladiny spodních vod, žádáme občany o omezení využívání vody zejména při zalévání zeleně, napouštění bazénů, mytí vozidel. Dále žádáme občany, aby pitnou vodu využívali pouze k nezbytným účelům pro osobní potřebu.