Portál občana

Zde se můžete přihlásit na portál obce Znětínek. Portál umožňuje zaslat podepsaný elektronicky podepsaný požadavek (zprávu, žádost). Požadavek bude podepsán Vaší e-identitou. Co je e-identita?

Pokud již máte některou z e-identitu zřízenou můžete se přihlásit zde.


  Přihlášení pomocí e-identity