Ochrana osobních údajů - GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává: Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů, IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300, mobil: 776 233 879, email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s


ZÁSADY OCHRANY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ DLE GDPR


Sdělení obce Znětínek

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných obcí Znětínek, mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích Obce Znětínek. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Vzory:

VZOR-GDPR-Přestupky

VZOR-GDPR-Sociální služby

VZOR-GDPR-Správní řízení


Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Obci Znětínek:

Czech POINT 

VZOR-GDPR-Evidence obyvatel

VZOR-GDPR-Hospodaření obce

VZOR-GDPR-Mistní poplatky

VZOR-GDPR-Personalistika

VZOR-GDPR-Volby

VZOR-GDPR-Vztahy-s-veřejností


Zásady ochrany osobních údajů

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Žádost o přístup k osobním údajům

Stížnost na zpracování osobních údajů

Žádost o odstranění osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

Žádost o omezení zpracování osobních údajů

Žádost o přenos osobních údajů

Námitka proti zpracování osobních údajů

Sdělení obce Znětínek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Záznam o srovnání

Vnitřní předpis

GDPR