AVE CZ informuje na letní svozy komunálního odpadu v naší obci


AVE CZ informuje občany o změnu svozu komunálního odpadu ze zimního na letní svoz.

Poslední zimní svoz bude 25.3.2022 a první letní svoz bude od 1.4.2022 a bude v naší obci Znětínek probíhat svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní. 

Vychází to na liché týdny. 

Vývozní den se nemění (pátek).