AVE Vysočina informuje, že v naší obci v úterý 6.4.2021 od 16:50 hodin do 17:05 hodin se uskuteční sběr nebezpečného odpadu


V úterý 6.4.2021 od 16:50 hodin do 17:05 hodin pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů. Předejde se tím zdržení a znečištění prostranství naší obce. Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad.

obrazek-.pdf