Ave Vysočina pořádá v naší obci sběr nebezpečného odpadu 16.11.2022


Ve středu 16. listopadu 2022 od 15:55 hodin do 16:10 hodin pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů. Předejde se tím zdržení a znečištění prostranství naší obce. 

Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad.

Druhy odebíraných surovin: Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd. Upozornění: v rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku. 

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.