Ave Vysočina pořádá v naší obci sběr nebezpečného odpadu 29.3.2023 od 15:55 hodin do 16:10 hodin