Energošmejdi porušují zákazy podomního prodeje

Bližší informace na stránkách Energetického regulačního úřadu https://www.eru.cz/

informace -jak si zkontrolovat zálohy na energie a energošmejdi porušují zákazy podomního prodeje

https://www.eru.cz/energosmejdi-zakaz-podomniho-prodeje


brožura zalohy na energie monitortiska4-2.pdf