Farní pěvecký sbor Vás zve na společný velikonoční koncert farnosti Radostín nad Osl. a Pavlov dne 22.5.2022


Farní pěvecký sbor Vás srdečně zve Farní pěvecký sbor Vás srdečně zve na společný velikonoční koncert farnosti Radostín nad Oslavou a Pavlov, který se bude konat 22.5.2022 v 16:00 hodin 

v kostele sv. Filipa a Jakuba v Pavlově a v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou.