Firma Svoboda Lužice ruší prodej chovných kuřic dne 28.2.2023 ve 12:15 hodin


Firma Svoboda Lužice ruší prodej chovných kuřic dne 28.2.2023 ve 12:15 hodin

Firma Svoboda Lučice v pátek 17.2.2023, se dozvěděli od Státní veterinární správy Havlíčkův Brod, že v obci Okrouhlice se v malochovu vyskytla ptačí chřipka. Byli jsme zařazeni do ochranného pásma, a proto se vyhlášený prodej kuřic neuskuteční v daném termínu. Další předpokládaný termín prodeje se proto posouvá na konec března nebo začátek dubna. 

Přesný termín prodeje dáme včas vědět obvyklým způsobem. Děkuji Svobodová