Informace o množství odpadu, která obec Znětínek vytřídila v roce 2021 a předala k využití.


Informace o množství odpadu, která naše obec vytřídila v roce 2021 a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s dosaženými výsledky Vaší obce v systému EKO-KOM za rok 2021. Stejně jako v předchozích letech Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme samostatný přehled o množství odpadu, který Vaše obec vytřídila a předala k využití v roce 2021. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, který Vaše obec obdržela přímo nebo prostřednictvím svozové firmy od společnosti EKO-KOM, a.s.

Osvědčení o úspoře emisí V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností.

 V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

Vyroční dopis za rok 2021.pdf

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021.pdf