Informace o úpravě jízdního řádu 840112 k termínu 10.1.2022


Na základě požadavků byla provedena časová úprava na spoji 11 linky 840112 s platností od 10.1.2022.

V příloze Vám zasíláme porovnání jízdního řádu platného k 12.12.2021 (červeně podbarvený spoj) a jízdního řádu platného k 10.1.2022 (zeleně podbarvený spoj).


jizdní řády platné od 10.1.2022 .pdf

jizdní řády platné od 10.1.2021 .pdf