Informace ohledně tradiční Tříkrálové sbírky v naší obci


Milí občané,  aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování. Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz Děkujeme!