Jak pomoct při erozí půdy v naší krajině?


Eroze půdy. 

Tímto bychom chtěli požádat o pomoc ty z vás, kteří putují krajinou a není jim lhostejné jak vypadá a jak vypadat bude. Pokud se na svých cestách po blízkém i vzdálenějším okolí setkáte se známkami eroze (erozní rýhy, strže, plošná eroze) nebo uvidíte erozní splachy na komunikacích v okolí toků na trvalých travních porostech, prosíme o nahlášení tohoto stavu na telefonních číslech nebo mailových adresách uvedených v příloze tohoto mailu. Děkujeme, že pomáháte zlepšovat naše prostředí, ve kterém žijeme.

Seznam míst kam erozní událost nahlásit:

https://www.ziva-puda.cz/eroze

nebo na:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí , Ing. Sylva Judová, tel: 566 688 348, mail: sylva.judova@zdarns.cz


Státní pozemkový úřad, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, Ing. Marta Doležalová, tel.: +420 727 957 201, mail: m.dolezalova2@spucr.cz

page1-1(2)