Kompostéry pro domáctnost v obci Znětínek ZDARMA


KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOSTI ZDARMA

 Obecní úřad Znětínek informuje občany, že společně s obcemi Kněževes a Stránecká Zhoř prostřednictvím podpory Operačního programu Životního prostředí získali dotaci na pořízení sběrných nádob o objemu 1100 l sloužící ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácností.

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020. Cílem projektu je vybudování systému předcházení vzniku odpadů za území kraje Vysočiny. Realizace tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů . Smyslem projektu je podpora třídění odpadu prostřednictvím domácího kompostování. Každá domáctnost v naší obci dostane sběrnou nádobu na bio odpad zdarma - bezúplatně na základě podepsání smlouvy o výpůjče a darování. V hasičské zbrojnici ve Znětínku podepíše majitel nemovitosti smlouvu o výpůjčce a daru, 

na jejimž základě Vám bude následně kompostér vydán.

Ve středu 13.10.2021 od 16:00 hodin do 18:00 hodin

Kompostér je lehký. Lze jej naložit na přívěsný vozík nebo po sklopení sedaček i do osobního auta.