Kontejner na bio odpad


Z důvodu terénních úprav u víceúčelového hřiště byl odvezen kontejner na bio odpad. 

V nejbližší době tento kontejner nebude využíván.

 Prosím využívejte kompostárnu ZERAS a.s. nebo kompostárny Ing. Zdeňka Novotného. 

Děkujeme za pochopení