Koruna Vysočiny - cestovní ruch v regionu Žďárska


Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch. Turistická destinace Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností, které se staly zakladateli - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem. Území cca 2000 km2 se společnými geografickými, historickými rysy a kulturními tradicemi zahrnuje rozsah někdejšího okresu Žďár nad Sázavou a část přilehlého území Tišnovska. Dle zájmu sousedních regionů může svoji působnost ještě rozšířit.  Úloha destinační společnosti

 1. Marketing propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek garance kvality poskytovaných služeb v regionu zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty

2. Koordinace propojování informací a zdrojů rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových organizace a tvorba turistické nabídky v regionu 

3. Podpora certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu aktivní prodej produktů cestovního ruchu Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace. Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace... 

Více o Koruně Vysočiny Destinační společnost Koruna Vysočiny Příční 405 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz

Vše na stránkách :

www.korunavysociny.cz