Město Žďár nad Sáz. připravuje zásadní změny v možnostech parkování


Město připravuje zásadní změny v možnostech pakovávání, a proto žádá o vyplnění tzv. pocitové mapy.

Připravuje se návrh parkovacích zón, jejichž cílem je zlepšit místní parkovací situaci.

Jedním z podstatných faktorů nastavení celého systému je názor občanů města i dojíždějících za různými účely.

Proto Vás prosíme o vyplnění pocitové mapy monitorující Vaše potřeby parkovaní na webu: https://parkovani.zdarns.cz/

příp. i https://www.pocitovemapy.cz/parkovani-zdar/

Pocitová mapa bude přístupná do konce dubna. Následně proběhne vyhodnocení.