Milostivé LÉTO NA EXEKUCE II - informace pro dlužníky

Ministerstvo spravedlnosti ČR informuje :

Pravděpodobně jste zaznamenali, že od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. 

Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný. Jak jistě víte, „milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo by se tak zdát, že se bude opakovat pravidelně. Na to není možné v žádném případě spoléhat, považujte proto tedy tuto příležitost za skutečně unikátní. Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Klíčové pro naplnění účelu a úspěchu celého projektu „milostivého léta“ je rozšíření informace o jeho konání mezi co možná největší počet lidí. Právě nedostatek propagace byl zmiňován jako jeden z hlavních úskalí loňského „milostivého léta“. I nyní od neziskových organizací a dalších lidí z terénu slýcháme, že o výjimečné možnosti, jak se zbavit dluhů vůči veřejnoprávním věřitelům, se moc neví.

Milostivé léto II.pdf 

Informace na stránkách https://milostiveleto.cz/

Milostive-leto-II.pdf