Nabídka kominických služeb v naší obci Znětínek


Nabídka kominických služeb

Do naší obce Znětínek přijede kominictví Hladík Ladislav z Křižanova a bude provádět kontrolu 

a čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Cena je 450 Kč -500 Kč. 

Zájemci o kominické práce se nahlásí do 30.9.2022 v kanceláři OÚ Znětínek nebo na tel. 

566 670 223 a na základě objednávek pan Hladík přijede začátkem října 2022.