Návrh nových jizdích řádů od 1.1.2025


Předpokládaný termín zavedení nových jízdních řádů je od 1. ledna 2025.

Přehled termínů zahájení provozu v jednotlivých oblastech bude nejpozději od 1. 7. 2024 zveřejněn na https://www.cd.cz/

Podněty či připomínky k novým jízdním řádům můžete zasílat na e-mail Koubek.S@kr-vysocina.cz nebo dotazyvdv@kr-vysocina.cz.

Linka 842155

Linka xxx104