Obec Znětínek pořádá sběr velkoobjemového odpadu od 19.5.2023 do 22.5.2023

Obec Znětínek pořádá sběr a odvoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Odpad bude možno odevzdávat od pátku 19.5.2023 do pondělí 22.5.2023. 

Kontejner na objemný odpad bude umístěn na náměstíčku v naší obci a věci, které patří do velkoobjemového odběru donášejte a rovnejte přímo do kontejneru a plnit pouze do zaplnění. V žádném případě neodkládat okolo kontejneru. 

Do velkoobjemového kontejneru patří např. linolea, koberce, sedačky, matrace, nábytek, textil, obuv a jiné.....

ale hlavně tam nepatří nebezpečný odpad (pneumatiky, barvy, laky, lednice…..).