Obec Znětínek pořádá v naší obci sběr a odvoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU od pátku 20.5.2022 do pondělí 23.5.2022


Obec Znětínek pořádá sběr a odvoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Odpad bude možno odevzdávat od pátku 20.5.2022 do pondělí 23.5.2022.

Kontejner na objemný odpad bude umístěn na náměstíčku v naší obci a věci, které patří do velkoobjemového odběru donášejte a rovnejte přímo do kontejneru a plnit pouze do zaplnění. V žádném případě neodkládat okolo kontejneru.

Do velkoobjemového kontejneru patří např. linolea, koberce, sedačky, matrace, nábytek, textil, obuv a jiné, ale hlavně tam nepatří nebezpečný odpad. Na to jsou objednaný speciální kontejnery.

nová událost