Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje všem, kteří podpořili tříkrálovou sbírku.