Od 17.6.2024 bude v obci Znětínek probíhat druhá etapa mapování


Obec Znětínek informuje občany, že od 17.6.2024 se budou v obci Znětínek pohybovat zaměstnanci katastrálního úřadu

a bude probíhat druhá etapa mapování, kde proběhne přesné geodetické zaměření všech vyšetřených lomových bodů. Zaměření bude již probíhat převážně bez účasti vlastníků.

 Při zaměřování již není možné měnit průběh hranic.