Od pondělí 16.5.2022 do pátku 20.5.2022 se budou na OÚ Znětínek vybírat poplatky za vodu a poplatek za psa

Od pondělí 16.5.2022 do pátku 20.5.2022 se budou vybírat na OÚ Znětínek poplatky za vodu a poplatky

 za psy.

Poplatek za vodu je 20 Kč/m3 Poplatek za psa 100 Kč/psa

V pondělí od 8:00 hodin do 12:00 hodin V úterý od 8:00 hodin do 12:00 hodin

Ve středu od 8:00 hodin do 12:00 hodin a také od 18:00 hodin do 19:00 hodin

Ve čtvrtek od 8:00 hodin do 12:00 hodin

V pátek od 8:00 do 12:00 hodin.

Úhradu je možné provést přímo na OÚ ve Znětínku nebo požádat na email znetinek@post.cz o výši poplatku (vystavení faktury) a provést úhradu na účet obce Znětínek bezhotovostně.